Stamboomonderzoek
Volleberg
Vollebergh
Vollenberg
De naam in beeld vanaf omstreeks 1485.

 

Na jaren van intensief onderzoek werd op 29 november 1998 het boek "Den hofstadt toe Vaerloeberch" gepresenteerd. Daarmee leek een eind gekomen aan de speurtocht naar overleden en nog in leven zijnde naamgenoten. Het tegendeel bleek echter waar.
De enthousiaste reacties en de vele leuke contacten met naamgenoten brachten ons ertoe door te gaan met het zoeken naar nieuwe informatie.
In de loop der jaren hebben wij in binnen- en buitenland vele naamgenoten bezocht. Van hen kregen we nieuwe feiten, foto's en/of correcties. Met name gegevens over de in het buitenland wonende naamgenoten zijn nu bekend. Belangrijke informatie werd verkregen doordat veel archieven tegenwoordig online te doorzoeken zijn. Dit heeft ons veel opgeleverd.

We overwegen een nieuw boek samen te stellen. Daarover leest u meer in het kopje Boek.

Graag benadrukken we dat we heel geļnteresseerd zijn in wijzigingen binnen uw gezin of familie. Wij hopen dat u ze aan ons wilt blijven doorgeven. Hebt u vragen of bent u wellicht op zoek naar een naamgenoot, dan kunt u dit per e-mail aan ons laten weten.

 

 

 

© 2004-2022 Vaerloeberch Alle rechten voorbehouden.